Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

153. W drugiej przestrzeni międzyżebrowej przymostkowo po stronie lewej osłuchuje się zastawkę:

  • A. aortalną.
  • B. mitralną.
  • C. trójdzielną.
  • D. pnia płucnego.
  • E. żadną z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań