Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

159. Wskaż fałszywe stwierdzenie:

  • A. trzeszczenia u podstawy płuc są objawem zastoju w krążeniu małym.
  • B. świsty są objawem skurczu oskrzelików w astmie.
  • C. trzeszczenia pojawiają się, gdy płyn znajduje się w pęcherzykach płucnych.
  • D. rzężenia są typowe dla odmy opłucnowej.
  • E. wszystkie powyższe są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań