Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

166. W trakcie resuscytacji u dzieci w rytmach do defibrylacji zaleca się:

  • A. pojedyncze wyładowania z niewzrastającą energią 2J/kg.
  • B. pojedyncze wyładowania z niewzrastającą energią 4J/kg.
  • C. potrójne wyładowania z niewzrastającą energią 4J/kg.
  • D. pojedyncze wyładowania ze wzrastającą energią 4J/kg.
  • E. pojedyncze wyładowania z całkowitą energią nie przekraczającą 40 J/kg
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań