Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

168. Do klasycznej triady Becka, stanowiącej objawy przedmiotowe tamponady serca zalicza się:

  • A. bradykardię, ciche tony serca, nadmiernie wypełnione żyły szyjne.
  • B. bradykardię, głośne tony serca, nadmiernie wypełnione żyły szyjne.
  • C. hipotensję, ciche tony serca, zapadnięte żyły szyjne.
  • D. hipotensję, ciche tony serca, nadmiernie wypełnione żyły szyjne.
  • E. hipotensję, głośne tony serca, nadmiernie wypełnione żyły szyjne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań