Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

170. Celowe uderzenie przez lekarza osoby będącej jego pacjentem:

  • A. jest dopuszczalne zawsze, jeżeli ten pacjent wcześniej uderzył lub znieważył lekarza albo pielęgniarkę.
  • B. jest niedopuszczalne, gdyż bicie nie mieści się w katalogu dopuszczalnych prawnie środków przymusu bezpośredniego, których zastosowanie przez personel medyczny wobec pacjentów jest dozwolone, pod pewnymi ściśle określonymi warunkami.
  • C. jest dopuszczalne zawsze, gdy tylko lekarz uzna to za stosowne.
  • D. jest dopuszczalne zawsze, jeżeli pacjent jest osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną prawnie.
  • E. jest dopuszczalne zawsze, jeżeli u pacjenta rozpoznano zaburzenia psychiczne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań