Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

187. Oczekiwana długość życia w momencie urodzenia – to jeden z podstawowych wskaźników stanu zdrowia społeczeństwa odzwierciedlający:

  • A. warunki życia.
  • B. stan zdrowia ludności.
  • C. stan środowiska.
  • D. jakość opieki medycznej.
  • E. wszystkie powyższe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań