Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

192. Chorobowość to:

  • A. wszystkie istniejące przypadki chorób w określonej populacji i w określonym czasie.
  • B. wybrane grupy chorób w wybranych populacjach.
  • C. nowe zachorowania, które wystąpiły w określonym czasie.
  • D. liczba chorób zakaźnych występująca na danym terytorium w określonym czasie.
  • E. liczba nowych przypadków, które wystąpiły w określonym przedziale czasu na liczbę osób narażonych na zachorowanie w tym czasie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań