Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

17. Albuminuria jest:

  • A. kluczowym parametrem monitorowania leczenia ostrego uszkodzenia nerek.
  • B. podstawą monitorowania leczenia w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek.
  • C. istotnym dodatkowym parametrem monitorowania stopnia uszkodzenia nefronu.
  • D. podstawowym parametrem oceny stadium przewlekłego uszkodzenia nerek.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań