Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

23. Wskaż cechę nie należącą do obrazu klinicznego zwężenia tętnicy nerkowej:

  • A. niewyjaśniona hiperkaliemia.
  • B. nagły początek nadciśnienia.
  • C. nasilone lub złośliwe nadciśnienie.
  • D. oporne nadciśnienie.

  • E. jednostronnie mała nerka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań