Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

29. 55-letnia kobieta skarży się na suchość oczu, problemy z przełykaniem suchych pokarmów. W badaniu przedmiotowym: niebolesne powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i pachowych oraz ślinianek przyusznych i podżuchwowych obustronnie. W teście Schirmera: 3 mm obustronnie. W badaniach laboratoryjnych: OB 105 mm/h, obecne przeciwciała anty-SS-A, anty-SS-B. W przedstawionym przypadku należy rozpoznać:

  • A. toczeń rumieniowaty układowy.
  • B. mieszaną chorobę tkanki łącznej.
  • C. polimialgię reumatyczną.
  • D. twardzinę układową.

  • E. zespół Sjögrena (zespół suchości).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań