Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

36. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące zespołu chylomikronemii:
1) zwiększa zagrożenie miażdżycą;
2) nie zwiększa zagrożenia miażdżycą;
3) klinicznie objawia się napadowym bólem brzucha;
4) klinicznie objawia się przewlekłym bólem głowy;
5) klinicznie objawia się ostrym zapaleniem trzustki;
6) klinicznie objawia się występowaniem żółtaków płaskich powiek.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,4,5.
  • C. 1,3,6.
  • D. 2,3,5.
  • E. 2,4,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań