Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

48. W leczeniu astmy nie należy:

  • A. ograniczać do minimum przewlekłych objawów choroby.
  • B. zapobiegać zaostrzeniom.
  • C. zmniejszać stosowania krótko działających leków beta-adrenergicznych.
  • D. unikać dymu tytoniowego.
  • E. ograniczać aktywności fizycznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań