Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

40.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące połowiczego kurczu twarzy:
1) spowodowany jest najczęściej przez konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu VII z jedną z gałęzi tętnicy podstawnej;
2) występuje częściej u kobiet;
3) objawy mogą utrzymywać się w trakcie snu;
4) mikrochirurgiczna dekompresja powoduje ustąpienia objawów w ponad 80% przypadków;
5) częstość nawrotów w okresie pierwszych dwóch lat od mikrochirurgicznej dekompresji jest równie częsta jak w okresie późniejszym.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,4.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 1,3,4.
  • D. 4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań