Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

118.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące skali SAPS II:

  • A. w stosunku do skali SAPS III nie doszacowywała śmiertelności.
  • B. możliwy do uzyskania zakres punktów od 0 do 180.
  • C. ocenia m.in. czas pobytu w szpitalu przed przyjęciem do OIT (dni).
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań