Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

80.

Które trzy cechy bierze się pod uwagę przy kwalifikacji chorego na czerniaka skóry do biopsji węzła wartowniczego?

  • A. grubość zmiany pierwotnej czerniaka, obecność jej mikroowrzodznia/owrzodzenia, obecność nacieku limofcytarnego.
  • B. grubość zmiany pierwotnej czerniaka, obecność jej mikroowrzodzenia/owrzodzenia, indeks mitotyczny.
  • C. grubość zmiany pierwotnej czerniaka, indeks mitotyczny, poziom nacieku według Clarka.
  • D. grubość zmiany pierwotnej czerniaka, średnica zmiany pierwotnej czerniaka, indeks mitotyczny.
  • E. grubość zmiany pierwotnej czerniaka, poziom nacieku według Clarka, obecność mikroowrzodzenia/owrzodzenia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań