Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

20.

U 68-chorego na nieresekcyjnego raka przełyku w odcinku piersiowym w dobrym stanie sprawności w stopniu T4N0M0 zalecanym postępowaniem jest:

  • A. chemioterapia z następową samodzielną radioterapią.
  • B. chemoterapia z następową chemioradioterapią.
  • C. radioterapia z eskalacją dawki przy zastosowaniu wiązek z pól zewnętrznych lub brachyterapii.
  • D. jednoczasowa chemioradioterapia do standardowych dawek.
  • E. chemioterapia z hipertermią.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań