Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

15.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego:
1) rodzaj mutacji w genach KIT i PDGFRA ma podstawowe znaczenie rokownicze po wycięciu pierwotnego GIST;
2) w przypadkach miejscowo zaawansowanych należy rozważyć leczenie neoadjuwantowe imatynibem zamiast operacji okaleczających;
3) leczenie uzupełniające imatynibem u chorych na GIST o dużym ryzyku nawrotu choroby przez okres 3 lat poprawia przeżycia całkowite i przeżycia wolne od nawrotu choroby;
4) najczęstszą pierwotną lokalizacją GIST jest żołądek;
5) w leczeniu zaawansowanych GIST stosuje się imatynib i wemurafenib;
6) ocena ryzyka nawrotu GIST po pierwotnym leczeniu chirurgicznym wg klasyfikacji TNM opiera się na lokalizacji i wielkości guza pierwotnego oraz ocenie liczby figur podziału na 50 pól widzenia w dużym powiększeniu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,3,4,5.
  • C. 2,3,4,6.
  • D. 1,3,5,6.
  • E. 1,2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań