Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

49.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zespołu Stevensa-Johnsona:

  • A. stanowi odmianę pęcherzycy.
  • B. może być polekowy lub poinfekcyjny.
  • C. lekiem z wyboru w leczeniu są antybiotyki.
  • D. rozwija się powoli w ciągu tygodni.
  • E. polekowy zespół Stevensa-Johnsona jest przykładem reakcji typu II według Gella i Coombsa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań