Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

21.

Które z twierdzeń dotyczących zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych pochodzenia zawodowego są prawdziwe?
1) obecność precypityn we krwi nie jest czynnikiem rokowniczym;
2) obecność precypityn we krwi jest czynnikiem rokowniczym;
3) obraz cytologiczny BALF nie jest czynnikiem rokowniczym;
4) stwierdzenie limfocytozy w BALF nie pozwala na rozpoznanie AZPP;
5) nacieki zapalne w ścianach naczyń płucnych są złym objawem rokowniczym.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 2,3.
  • C. 1,3,4.
  • D. 1,3,5.
  • E. 1,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań