Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (27)
pytania(120)

18.

Wskaż fałszywe zdanie dotyczące możliwych zmian w zakresie wartości parametrów badań czynnościowych u ciężarnej:

  • A. natężona objętość pierwszosekundowa (FEV1) i szczytowy przepływ wydechowy (PEF) ulegają zwiększeniu.
  • B. zapasowa pojemność wydechowa (ERV) i czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) ulęgają zmniejszeniu.
  • C. zwiększa się objętość oddechowa (VT) i pojemność wdechowa (IC).
  • D. u większości ciężarnych pojemność życiowa (VC) oraz całkowita pojemność płuc (TLC) pozostają bez zmian.
  • E. zmniejszeniu ulega objętość zalegająca (RV).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań