Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)
< Poprzednie pytanieNastępne pytanie >

1.

Na poniższej rycinie przedstawiono typowy zapis spirometrii o typie sVC (slow vital capacity) u 59-letniego mężczyzny. Na wykresie objętość-czas zostały dorysowane strzałki objaśniające. Które sformułowanie dotyczące tego typu badania spirometrycznego jest prawdziwe?

question image
  • A. badanie tego typu obecnie jest nieprzydatne, gdyż pozwala mierzyć jedynie parametry statyczne.
  • B. VC i FVC u wszystkich badanych mają takie same wartości.
  • C. pomiar IC czyli objętości wdechowej jest bardzo przydatnym narzędziem służącym do oceny wpływu długo działających leków rozkurczowych na dynamiczne rozdęcie płuc.
  • D. IC wzrasta po wysiłku fizycznym u chorych na astmę i POCHP.
  • E. IC i VC wzrastają równolegle wraz ze stopniem rozdęcia płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań