Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

37.

Podaj wartości progowe dla rozpoczęcia leczenia wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (ICP) u pacjenta dorosłego po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym:
1) wzmożone ICP należy leczyć jeżeli przekroczy ono 20-25 mmHg;
2) mózgowe ciśnienie perfuzyjne (CPP) należy utrzymywać na poziomie 40-50 mmHg;
3) konieczność leczenia wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego należy ustalać na podstawie wartości ciśnienia ICP, obrazu klinicznego (neurologicznego) i obrazu badania CT;
4) mózgowe ciśnienie perfuzyjne (CPP) powinno być utrzymywane > 70 mmHg;
5) wzmożone ICP należy leczyć jeżeli przekroczy ono 30-35 mmHg.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 4.
  • B. tylko 1.
  • C. 2,3,5.
  • D. 1,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań