Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

101.

Które stwierdzenie dotyczące choroby von Willebranda jest fałszywe?

  • A. jest najczęstszą wrodzoną skazą krwotoczną osoczową.
  • B. czas protrombinowy jest przedłużony.
  • C. występują krwawienia skórno-śluzówkowe.
  • D. w razie krwawienia stosuje się desmopresynę lub koncentrat czynnika VIII zawierający czynnik von Willebranda.
  • E. w przypadku krwawień śluzówkowych stosuje się kwas traneksamowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań