Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

101.

Hipokalcemia po niezamierzonym usunięciu przytarczyc podczas operacji wola:
1) występuje najczęściej po 1-3 dniach od operacji;
2) występuje najczęściej po 1-3 godzinach od operacji;
3) zwykle manifestuje się parestezjami wokół ust oraz na palcach rąk i nóg;
4) powoduje bradykardię zatokową;
5) powoduje tachykardię zatokową.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. żadna z wymienionych.
  • B. 1,3.
  • C. 2,3,4.
  • D. 1,3,4.
  • E. 2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań