Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

90.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych:
1) dotyczy wyłącznie kończyn dolnych;
2) cechą charakterystyczną jest brak tętna na obwodzie kończyny;
3) wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej;
4) ból nie ustępuje po elewacji kończyny;
5) występuje po rozległych uszkodzeniach naczyń lub mięśni.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,3,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań