Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (28)
pytania(120)

36.

Wewnątrzprzewodowy nowotwór brodawkowo-śluzotwórczy trzustki (IPMN - intraductal papillary mucinosus neoplasm) jest zmianą złośliwą:

  • A. w przypadku nowotworu gałęzi przewodu trzustkowego (branch-duct IPMN) w 70%.
  • B. w przypadku nowotworu przewodu trzustkowego głównego (main-duct IPMN) w 70%.
  • C. w przypadku obu odmian w równym stopniu.
  • D. obie wymienione powyżej postacie nowotworu są zmianami o charakterze łagodnym.
  • E. obie wymienione powyżej postacie nowotworu są zmianami o charakterze złośliwym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań