Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

105.

Receptorami trzewnymi są:
1) receptory reagujące na rozciąganie płuc;
2) chemoreceptory rejestrujące zmiany we krwi stężenia glukozy;
3) nocyceptory.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań