Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

59.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące makrofagów:
1) są komórkami o silnym potencjale sekrecyjnym;
2) posiadają bardzo dużą ilość receptorów błonowych dla różnych cytokin, składników dopełniacza, immunoglobulin;
3) są nieobecne w płucach i wątrobie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań