Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

56.

W rozerwaniu przełyku:
1) przytomny pacjent odczuwa silny ból w klatce piersiowej i brzuchu;
2) na zdjęciu RTG klatki piersiowej pojawia się powietrze w śródpiersiu;
3) rozpoznanie potwierdza podanie barwnika do przełyku lub badanie endoskopowe.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań