Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

52.

Celem terapeutycznym podczas leczenia wstrząsu kardiogennego jest osiągnięcie:
1) ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej: ≤ 12 mm Hg;
2) ośrodkowego ciśnienia żylnego: 8−12 mm Hg;
3) pH krwi tętniczej: pomiędzy 7,3 a 7,5.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań