Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

43.

Wskazaniem do ciągłego pomiaru ICP są:
1) urazy głowy ze stanem świadomości powyżej 8 punktów w skali Glasgow;
2) obecność krwi w komorach (pomiar ciśnienia w komorze);
3) krwiaki śródmózgowe potwierdzone w badaniu TK, nie zakwalifikowane do operacji.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań