Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

38.

Parametrem ocenianym w SAPS II jest:
1) częstość tętna;
2) ciśnienie tętnicze skurczowe;
3) rodzaj przyjęcia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. tylko 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań