Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

35.

Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące przepukliny pachwinowej:
1) występuje częściej u chłopców niż dziewcząt;
2) częściej po stronie lewej;
3) wymaga pilnej interwencji chirurgicznej;
4) może występować rodzinnie;
5) może współistnieć z chorobami tkanki łącznej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,3.
  • B. 1,2,3.
  • C. 3,4,5.
  • D. 4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań