Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (4)
pytania(120)

72.

Dziecko 6-letnie z idiopatycznym zespołem nerczycowym w remisji, leczone cyklosporyną i małymi dawkami encortonu zgłosiło się do lekarza pediatry z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Którego z leków lekarz nie powinien przepisać?

  • A. klarytromycyny.
  • B. amoksycyliny z kwasem klawulanowym.
  • C. cefuroksymu.
  • D. ampicyliny.
  • E. ceftibutenu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań