Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (4)
pytania(120)

63.

Do oceny nasilenia zmian w biopsji nerki u dzieci z nefropatią IgA, używa się klasyfikacji oksfordzkiej stosując punktację 0-1. Obejmuje ona następujące cechy, z wyjątkiem:

  • A. komórkowości mezangium (M).
  • B. stwardnienia segmentalnego (S).
  • C. rozplemu komórek śródbłonka (E).
  • D. zaniku cewek/włóknienia śródmiąższu (T).
  • E. obecności półksiężyców.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań