Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

79.

Patomechanizm typu I a ciężkiej niedomykalności zastawki aortalnej związany jest z:

  • A. wypadaniem płatka zastawki aortalnej.
  • B. perforacją płatka zastawki aortalnej.
  • C. zwapnieniami w obrębie komisur i w pierścieniu aortalnym.
  • D. poszerzeniem STJ kompleksu aortalnego i aorty wstępującej.
  • E. zwapnieniami brzegów płatków aortalnych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań