Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (10)
pytania(120)

47.

W zakresie naczyń łuku aorty:
1) zwężenia i niedrożności występują 5-krotnie rzadziej niż tętniaki;
2) zwężenia odgałęzień łuku wstępują w porównywalnym wieku jak zwężenia w zakresie tętnic szyjnych;
3) w 15-40 % przypadków zwężenia naczyń łuku aorty współistnieją zwężenia naczyń nerkowych;
4) u 25-65% chorych ze zwężeniami tętnic łuku aorty obecna jest miażdżyca naczyń wieńcowych.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. tylko 3.
  • C. tylko 4.
  • D. 2,3.
  • E. 1,2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań