Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

3.

Wskaż właściwe kryteria całkowitej odpowiedzi na leczenie w nadpłytkowości samoistnej:

  • A. liczba płytek krwi ≤ 400 000/ul; liczba leukocytów ≤ 10 000/ul, bez objawów podmiotowych, prawidłowy wymiar śledzony.
  • B. liczba płytek krwi ≤ 600 000/ul; liczba leukocytów ≤ 10 000/ul, bez objawów podmiotowych, prawidłowy wymiar śledziony.
  • C. zmniejszenie liczby płytek krwi o > 50% wartości wyjściowej.
  • D. zmniejszenie liczby płytek krwi ≤ 600 000/ul lub zmniejszenie liczby płytek krwi o > 50% wartości wyjściowej.
  • E. zmniejszenie liczby płytek krwi o > 50% wartości wyjściowej, bez objawów podmiotowych, prawidłowy wymiar śledziony.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań