Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

118.

Które z zapaleń naczyń nie jest związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów?

  • A. mikroskopowe zapalenie naczyń.
  • B. ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera).
  • C. eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Churga i Strauss).
  • D. guzkowe zapalenie tętnic.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi C i D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań