Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

99.

Digoksyna jest przeciwwskazana w:
1) zastoinowej niewydolności serca;
2) kardiomiopatii przerostowej;
3) amyloidozie serca.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań