Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

100.

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE) zmniejszają:
1) napięcie naczyń mięśniowych;
2) obciążenie wstępne;
3) obciążenie następcze.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań