Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

82.

Do objawów zespołu uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) nie należy:

  • A. ciepłota ciała > 38 oC lub < 36 oC.
  • B. czynność serca > 90/min.
  • C. średnie ciśnienie krwi < 70 mm Hg lub spadek średniego ciśnienia krwi o więcej niż 40 mm Hg.
  • D. częstość oddechów > 20/min lub PaCO2 < 4,3 kPa.
  • E. liczba białych krwinek (WBC) > 12000 mm3, < 4000 mm3, lub > 10% niedojrzałych leukocytów (pałki).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań