Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

85.

Hipotermia poniżej 35 oC towarzysząca ciężkiemu urazowi i krwotokowi jest niekorzystna, ponieważ:

  • A. powoduje stopniowe spowalnianie czynności serca oraz obniżenie jego rzutu.
  • B. wraz z obniżaniem ciepłoty ciała przesuwa się w lewo krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny.
  • C. dreszcze mogą wzmagać kwasicę mleczanową.
  • D. hipotermia sprzyja koagulopatii towarzyszącej masywnym transfuzjom.
  • E. wszystkie powyższe są prawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań