Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

61.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii wskazaniem do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mogą być nieprawidłowe wartości parametrów fizjologicznych. Takim parametrem jest:

  • A. temperatura centralna <30 oC.
  • B. temperatura centralna <31 oC.
  • C. temperatura centralna <32 oC.
  • D. temperatura centralna <33 oC.
  • E. temperatura centralna <34 oC.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań