Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

59.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szczegółowym wskazaniem do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest:

  • A. ostre, krwotoczne zapalenie trzustki (2 lub więcej kryteriów w skali Ransona).
  • B. ostre, krwotoczne zapalenie trzustki (3 lub więcej kryteriów w skali Ransona).
  • C. ostre, krwotoczne zapalenie trzustki (4 lub więcej kryteriów w skali Ransona).
  • D. ostre, krwotoczne zapalenie trzustki (5 lub więcej kryteriów w skali Ransona).
  • E. ostre, krwotoczne zapalenie trzustki (6 lub więcej kryteriów w skali Ransona).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań