Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

39.

Do jąder podstawy mózgu zalicza się następujące struktury:
1) jądro ogoniaste;
2) skorupę;
3) gałkę bladą;
4) jądro niskowzgórzowe;
5) istotę czarną śródmózgowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań