Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

31.

Całkowita pojemność płuc (TLC - Total lung capacity) to:

  • A. różnica objętości pomiędzy maksymalnym wdechem a maksymalnym wydechem.
  • B. objętość gazu w płucach na końcu maksymalnego wdechu.
  • C. objętość powietrza, które może być dodatkowo wprowadzona po zakończeniu normalnego wdechu.
  • D. suma objętości zalegającej i zapasowej objętości wydechowej.
  • E. suma objętości zalegającej, zapasowej objętości wydechowej oraz objętości oddechowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań