Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (17)
pytania(120)

45.

Dotychczas zdrowa 55-letnia kobieta zgłasza się z powodu uczucia duszności wysiłkowej i osłabienia. Z odchyleń w badaniu przedmiotowym: słyszalne trzeszczenia późnowdechowe u podstawy płuc, unoszące uderzenie koniuszkowe, częstość serca 104/min. W EKG - cechy przerostu lewej komory, echokardiografia: wielkość jam serca prawidłowa, grubość ściany lewej komory: przegrody 16 mm, tylnej ściany 14 mm, zastawki prawidłowe, frakcja wyrzutowa 70%. Ciśnienie tętnicze: 155/95 mmHg. Najlepszy wybór terapii dla tej pacjentki to:

  • A. nadolol.
  • B. amlodypina.
  • C. peryndopryl.
  • D. furosemid.
  • E. amiodaron.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań