Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

98.

β2-mikroglobulina jest częścią składową niżej wymienionych cząsteczek:

  • A. antygenów HLA klasy pierwszej.
  • B. antygenów HLA klasy drugiej.
  • C. monoklonalnych immunoglobulin.
  • D. prawidłowych immunoglobulin.
  • E. żadnej z wymienionych cząsteczek.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań