Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

93.

Do wskaźników zwiększonego rozpadu krwinek czerwonych zalicza się:

  • A. podwyższony poziom LDH, obniżony poziom haptoglobiny.
  • B. zwiększone stężenie urobilinogenu w moczu.
  • C. podwyższony poziom bilirubiny całkowitej.
  • D. podwyższony poziom wolnej hemoglobiny w osoczu.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań